Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 02:49
kontakt
TENDERHUT
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 051,00 5 621,00
-30,2%
10 175,00
81,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 510,00 -1 716,00
---
102,00
---
Zysk (strata) brutto 477,00 2 736,00
473,6%
3 046,00
11,3%
Zysk (strata) netto 382,00 3 075,00
705,0%
2 853,00
-7,2%
Amortyzacja 151,00 135,00
-10,6%
402,00
197,8%
Aktywa 0,00 19 640,00
---
37 190,00
89,4%
Kapitał własny 0,00 14 961,00
---
34 071,00
127,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 8,26
---
16,66
101,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 1,70
704,7%
1,40
-17,8%