Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 15:11
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 586,00 3 162,00
22,3%
4 861,00
53,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 688,00 -1 239,00
---
-265,00
---
Zysk (strata) brutto 3 473,00 -613,00
---
616,00
---
Zysk (strata) netto 3 761,00 -419,00
---
508,00
---
Amortyzacja 60,00 275,00
358,3%
167,00
-39,3%
Aktywa 27 734,00 32 045,00
15,5%
34 470,00
7,6%
Kapitał własny 22 622,00 28 658,00
26,7%
30 884,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,49 14,73
18,0%
15,40
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,08 -0,22
---
0,25
---