Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:27
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 163,00 113,00
-30,7%
384,00
239,8%
6 629,00
1 626,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -109,00 -163,00
---
17,00
---
2 903,00
16 976,5%
Zysk (strata) brutto -111,00 -163,00
---
16,00
---
2 945,00
18 306,2%
Zysk (strata) netto -111,00 -163,00
---
16,00
---
2 733,00
16 981,2%
Amortyzacja 0,00 20,00
---
13,00
-35,0%
4,00
-69,2%
Aktywa 3 566,00 3 434,00
-3,7%
3 532,00
2,9%
10 242,00
190,0%
Kapitał własny 3 429,00 3 266,00
-4,8%
3 283,00
0,5%
6 016,00
83,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,16 3,01
-4,7%
3,02
0,5%
5,54
83,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,15
---
0,02
---
2,52
16 686,7%