Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:32
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 945,00 2 273,00
-61,8%
1 926,00
-15,3%
2 633,00
36,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 477,00 436,00
-82,4%
-167,00
---
243,00
---
Zysk (strata) brutto 2 203,00 636,00
-71,1%
87,00
-86,3%
562,00
546,0%
Zysk (strata) netto 1 492,00 577,00
-61,3%
88,00
-84,7%
534,00
506,8%
Amortyzacja 105,00 107,00
1,9%
90,00
-15,9%
20,00
-77,8%
Aktywa 9 273,00 9 994,00
7,8%
10 179,00
1,9%
11 801,00
15,9%
Kapitał własny 8 101,00 8 065,00
-0,4%
8 154,00
1,1%
9 740,00
19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,46 7,43
-0,4%
7,51
1,1%
8,97
19,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,37 0,53
-61,3%
0,08
-84,8%
0,49
507,4%