Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 11:10
kontakt
GENOMTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -90,00 1,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 783,00 -2 728,00
---
-2 183,00
---
Zysk (strata) brutto -1 915,00 -2 800,00
---
-2 212,00
---
Zysk (strata) netto -1 977,00 -2 707,00
---
-2 250,00
---
Amortyzacja 190,00 223,00
17,4%
636,00
185,2%
Aktywa 21 688,00 19 394,00
-10,6%
15 972,00
-17,6%
Kapitał własny 13 218,00 10 505,00
-20,5%
8 302,00
-21,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 0,89
-20,5%
0,70
-21,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,23
---
-0,19
---