Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 05:45
kontakt
GENOMTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 7,00
---
18,00
157,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 816,00 -1 749,00
---
-6 285,00
---
Zysk (strata) brutto -2 890,00 -1 776,00
---
-6 529,00
---
Zysk (strata) netto -2 863,00 -1 766,00
---
-6 585,00
---
Amortyzacja 89,00 98,00
10,1%
9,00
-90,8%
Aktywa 8 951,00 8 423,00
-5,9%
11 756,00
39,6%
Kapitał własny 4 321,00 2 555,00
-40,9%
4 888,00
91,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,27
-48,5%
0,52
91,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 -0,19
---
-0,70
---