Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 16:10
kontakt
ANSWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 178 182,00 178 182,00
0,0%
197 523,00
10,9%
233 486,00
18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 274,00 274,00
0,0%
13 123,00
4 689,4%
14 084,00
7,3%
Zysk (strata) brutto -3 243,00 -3 243,00
---
9 125,00
---
3 710,00
-59,3%
Zysk (strata) netto -3 345,00 -3 345,00
---
7 209,00
---
1 436,00
-80,1%
Amortyzacja 3 232,00 3 232,00
0,0%
3 545,00
9,7%
3 040,00
-14,2%
Aktywa 436 446,00 436 446,00
0,0%
498 492,00
14,2%
559 882,00
12,3%
Kapitał własny 134 594,00 134 594,00
0,0%
143 351,00
6,5%
145 965,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,76 7,76
0,0%
8,26
6,5%
8,42
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -0,19
---
0,42
---
0,08
-80,0%