Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:00
kontakt
SIMTERACT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 347,00 1 922,00
42,7%
1 747,00
-9,1%
2 140,00
22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108,00 179,00
65,7%
-355,00
---
-157,00
---
Zysk (strata) brutto 108,00 169,00
56,5%
-312,00
---
-183,00
---
Zysk (strata) netto 108,00 109,00
0,9%
-312,00
---
-183,00
---
Amortyzacja 35,00 38,00
8,6%
45,00
18,4%
48,00
6,7%
Aktywa 7 481,00 8 240,00
10,1%
7 746,00
-6,0%
7 551,00
-2,5%
Kapitał własny 6 534,00 6 631,00
1,5%
6 318,00
-4,7%
6 136,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,34 5,42
1,5%
5,16
-4,7%
5,01
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
0,0%
-0,26
---
-0,15
---