Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 18:43
kontakt
PCFGROUP
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 769,00 180 293,00
73,7%
171 485,00
-4,9%
171 485,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 589,00 61 655,00
140,9%
31 078,00
-49,6%
31 078,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 26 658,00 64 441,00
141,7%
30 435,00
-52,8%
30 435,00
0,0%
Zysk (strata) netto 24 579,00 61 367,00
149,7%
18 672,00
-69,6%
18 672,00
0,0%
Amortyzacja 6 351,00 11 539,00
81,7%
17 118,00
48,3%
17 118,00
0,0%
Aktywa 95 697,00 316 692,00
230,9%
350 804,00
10,8%
350 804,00
0,0%
Kapitał własny 76 519,00 257 461,00
236,5%
272 306,00
5,8%
272 306,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,59 8,60
232,1%
9,09
5,8%
9,09
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,83 2,05
146,6%
0,62
-69,6%
0,62
0,0%