Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 18:37
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 749,00 42 583,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 386,00 -1 236,00
---
Zysk (strata) brutto -8 130,00 803,00
---
Zysk (strata) netto -8 877,00 -1 917,00
---
Amortyzacja 4 376,00 5 709,00
30,5%
Aktywa 481 857,00 579 927,00
20,4%
Kapitał własny 389 845,00 490 213,00
25,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,66 13,64
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,05
---