Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 11:43
kontakt
PCFGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 425,00 45 834,00
5,5%
58 182,00
26,9%
54 339,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 046,00 12 193,00
-28,5%
23 054,00
89,1%
-352,00
---
Zysk (strata) brutto 17 891,00 11 769,00
-34,2%
30 176,00
156,4%
-1 104,00
---
Zysk (strata) netto 16 498,00 11 555,00
-30,0%
27 563,00
138,5%
-2 585,00
---
Amortyzacja 3 036,00 3 515,00
15,8%
4 412,00
25,5%
5 376,00
21,8%
Aktywa 0,00 227 548,00
---
298 282,00
31,1%
478 030,00
60,3%
Kapitał własny 0,00 179 607,00
---
255 875,00
42,5%
406 667,00
58,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 -
---
8,54
---
12,16
42,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 -
---
0,92
---
-0,08
---