Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:13
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 761,00 22 009,00
17,3%
23 825,00
8,3%
34 846,00
46,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 371,00 3 318,00
-24,1%
8 875,00
167,5%
18 512,00
108,6%
Zysk (strata) brutto 4 737,00 4 745,00
0,2%
7 024,00
48,0%
22 050,00
213,9%
Zysk (strata) netto 4 720,00 4 423,00
-6,3%
7 132,00
61,2%
20 619,00
189,1%
Amortyzacja 1 459,00 1 768,00
21,2%
1 747,00
-1,2%
1 749,00
0,1%
Aktywa 91 183,00 197 569,00
116,7%
227 548,00
15,2%
245 132,00
7,7%
Kapitał własny 76 501,00 178 092,00
132,8%
179 607,00
0,9%
225 781,00
25,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,59 6,02
132,8%
6,08
0,8%
7,54
24,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,15
-6,3%
0,24
60,7%
0,69
185,5%