Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 16:16
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 145,00 27 876,00
2,7%
30 306,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 254,00 10 381,00
1,2%
12 673,00
22,1%
Zysk (strata) brutto 10 080,00 12 934,00
28,3%
17 242,00
33,3%
Zysk (strata) netto 9 578,00 11 640,00
21,5%
15 923,00
36,8%
Amortyzacja 2 116,00 2 134,00
0,9%
2 277,00
6,7%
Aktywa 256 877,00 277 334,00
8,0%
298 282,00
7,6%
Kapitał własny 235 705,00 247 692,00
5,1%
255 875,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,87 8,27
5,1%
8,54
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,39
21,6%
0,53
36,8%