Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 03:51
kontakt
KOOL2PLAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 344,00 1 344,00
0,0%
1 016,00
-24,4%
1 349,00
32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 2,00
0,0%
1 682,00
84 000,0%
251,00
-85,1%
Zysk (strata) brutto 24,00 24,00
0,0%
1 677,00
6 887,5%
249,00
-85,2%
Zysk (strata) netto 24,00 24,00
0,0%
1 677,00
6 887,5%
249,00
-85,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 16 256,00 16 256,00
0,0%
16 772,00
3,2%
18 099,00
7,9%
Kapitał własny 7 733,00 7 733,00
0,0%
9 411,00
21,7%
9 646,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,86 4,86
0,0%
5,92
21,7%
6,06
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
1,05
6 926,7%
0,16
-85,2%