Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:48
kontakt
KOOL2PLAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 982,00 971,00
-1,1%
1 390,00
43,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35,00 -499,00
---
-211,00
---
Zysk (strata) brutto 33,00 -500,00
---
-215,00
---
Zysk (strata) netto 33,00 -504,00
---
-215,00
---
Amortyzacja 11,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 523,00 10 958,00
45,7%
12 415,00
13,3%
Kapitał własny 6 222,00 5 858,00
-5,9%
6 743,00
15,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,18 3,89
-7,0%
4,48
15,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,33
---
-0,14
---