Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 23:35
kontakt
UNILABGAM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 656,00
---
3 426,00
422,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -443,00 -28,00
---
218,00
---
Zysk (strata) brutto -464,00 -57,00
---
325,00
---
Zysk (strata) netto -464,00 -48,00
---
339,00
---
Amortyzacja 0,00 156,00
---
979,00
527,6%
Aktywa 6 658,00 7 179,00
7,8%
9 829,00
36,9%
Kapitał własny 1 228,00 3 036,00
147,2%
7 917,00
160,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---