Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:12
kontakt
UNILABGAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 234,00 5 526,00
2 261,5%
4 674,00
-15,4%
1 741,00
-62,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -186,00 3 490,00
---
2 246,00
-35,6%
85,00
-96,2%
Zysk (strata) brutto -200,00 3 464,00
---
2 206,00
-36,3%
105,00
-95,2%
Zysk (strata) netto -162,00 2 806,00
---
1 735,00
-38,2%
181,00
-89,6%
Amortyzacja 78,00 146,00
87,2%
490,00
235,6%
490,00
0,0%
Aktywa 7 179,00 12 077,00
68,2%
9 838,00
-18,5%
9 432,00
-4,1%
Kapitał własny 3 036,00 5 842,00
92,4%
7 578,00
29,7%
7 759,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---