Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:45
kontakt
UNILABGAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 803,00 422,00
-47,4%
234,00
-44,5%
5 526,00
2 261,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 451,00 158,00
-65,0%
-186,00
---
3 490,00
---
Zysk (strata) brutto 430,00 144,00
-66,5%
-200,00
---
3 464,00
---
Zysk (strata) netto 430,00 114,00
-73,5%
-162,00
---
2 806,00
---
Amortyzacja 78,00 78,00
0,0%
78,00
0,0%
146,00
87,2%
Aktywa 8 203,00 7 337,00
-10,6%
7 179,00
-2,2%
12 077,00
68,2%
Kapitał własny 3 084,00 3 199,00
3,7%
3 036,00
-5,1%
5 842,00
92,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---