Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 21:00
kontakt
INCUVO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 788,00 3 114,00
295,2%
4 169,00
33,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -510,00 103,00
---
-1 408,00
---
Zysk (strata) brutto -521,00 89,00
---
-966,00
---
Zysk (strata) netto -524,00 89,00
---
-1 075,00
---
Amortyzacja 188,00 332,00
76,6%
298,00
-10,2%
Aktywa 2 517,00 5 911,00
134,8%
8 360,00
41,4%
Kapitał własny 1 418,00 4 807,00
239,0%
3 732,00
-22,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,34
240,4%
0,26
-22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,01
---
-0,08
---