Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 08:08
kontakt
INCUVO
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 905,00 12 705,00
566,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 264,00 4 630,00
1 653,8%
Zysk (strata) brutto 342,00 5 127,00
1 399,1%
Zysk (strata) netto 270,00 4 393,00
1 527,0%
Amortyzacja 39,00 473,00
1 112,8%
Aktywa 9 783,00 21 241,00
117,1%
Kapitał własny 4 270,00 8 663,00
102,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,61
102,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,31
1 521,1%