Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 17:47
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 106,00 4 671,00
13,8%
5 864,00
25,5%
9 099,00
55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 542,00 863,00
59,2%
705,00
-18,3%
3 771,00
434,9%
Zysk (strata) brutto 154,00 751,00
387,7%
517,00
-31,2%
4 415,00
754,0%
Zysk (strata) netto -282,00 528,00
---
440,00
-16,7%
4 171,00
848,0%
Amortyzacja 941,00 1 004,00
6,7%
724,00
-27,9%
619,00
-14,5%
Aktywa 17 166,00 17 098,00
-0,4%
20 921,00
22,4%
24 940,00
19,2%
Kapitał własny 10 649,00 11 246,00
5,6%
11 686,00
3,9%
15 857,00
35,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,79
5,6%
0,82
3,9%
1,11
35,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,04
---
0,03
-16,2%
0,29
841,9%