Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 22:12
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -204,00 1 598,00
---
12 614,00
689,4%
6 605,00
-47,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 421,00 -16,00
---
4 891,00
---
1 983,00
-59,5%
Zysk (strata) brutto -2 465,00 57,00
---
5 676,00
9 857,9%
2 146,00
-62,2%
Zysk (strata) netto -2 574,00 57,00
---
4 892,00
8 482,5%
2 250,00
-54,0%
Amortyzacja 44,00 43,00
-2,3%
470,00
993,0%
930,00
97,9%
Aktywa 8 360,00 9 295,00
11,2%
21 117,00
127,2%
17 575,00
-16,8%
Kapitał własny 3 732,00 3 789,00
1,5%
8 681,00
129,1%
10 931,00
25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,26
1,5%
0,61
129,4%
0,76
25,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,00
---
0,34
8 450,0%
0,16
-53,8%