Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 12:02
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 400,00 644,00
61,0%
786,00
22,0%
838,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -99,00 85,00
---
8,00
-90,6%
99,00
1 137,5%
Zysk (strata) brutto -88,00 100,00
---
-5,00
---
97,00
---
Zysk (strata) netto -88,00 100,00
---
-5,00
---
97,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 505,00 3 605,00
2,9%
3 528,00
-2,1%
3 690,00
4,6%
Kapitał własny 3 496,00 3 596,00
2,9%
3 394,00
-5,6%
3 490,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,11 1,14
2,8%
1,08
-5,6%
1,11
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,03
---
-0,00
---
0,03
---