Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 09:52
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 258,00 252,00
-2,3%
207,00
-17,9%
400,00
93,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -135,00 -249,00
---
-139,00
---
-99,00
---
Zysk (strata) brutto -137,00 -258,00
---
-145,00
---
-88,00
---
Zysk (strata) netto -137,00 -258,00
---
-145,00
---
-88,00
---
Amortyzacja 0,00 3,00
---
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 4 131,00 3 900,00
-5,6%
3 591,00
-7,9%
3 505,00
-2,4%
Kapitał własny 4 125,00 3 729,00
-9,6%
3 584,00
-3,9%
3 496,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,18
-9,6%
1,14
-3,9%
1,11
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,08
---
-0,05
---
-0,03
---