Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 08:07
kontakt
CAVATINA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 116,00 59 021,00
68,1%
40 445,00
-31,5%
40 445,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 210 755,00 246 504,00
17,0%
241 995,00
-1,8%
241 995,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 198 257,00 199 777,00
0,8%
235 375,00
17,8%
235 375,00
0,0%
Zysk (strata) netto 159 368,00 145 713,00
-8,6%
189 620,00
30,1%
189 620,00
0,0%
Amortyzacja 1 146,00 2 377,00
107,4%
3 733,00
57,0%
3 733,00
0,0%
Aktywa 1 531 131,00 1 404 889,00
-8,2%
2 498 169,00
77,8%
2 498 169,00
0,0%
Kapitał własny 529 570,00 669 521,00
26,4%
1 053 900,00
57,4%
1 053 900,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,44 38,48
26,4%
42,33
10,0%
42,33
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,16 8,38
-8,6%
7,62
-9,1%
7,62
0,0%