Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:58
kontakt
CAVATINA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 021,00 40 445,00
-31,5%
40 445,00
0,0%
72 691,00
79,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 246 504,00 241 995,00
-1,8%
241 995,00
0,0%
79 449,00
-67,2%
Zysk (strata) brutto 199 777,00 235 375,00
17,8%
235 375,00
0,0%
34 916,00
-85,2%
Zysk (strata) netto 145 713,00 189 620,00
30,1%
189 620,00
0,0%
27 147,00
-85,7%
Amortyzacja 2 377,00 3 733,00
57,0%
3 733,00
0,0%
5 708,00
52,9%
Aktywa 1 404 889,00 2 498 169,00
77,8%
2 498 169,00
0,0%
2 608 242,00
4,4%
Kapitał własny 669 521,00 1 053 900,00
57,4%
1 053 900,00
0,0%
1 081 032,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 38,48 42,33
10,0%
42,33
0,0%
42,52
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,38 7,62
-9,1%
7,62
0,0%
1,07
-86,0%