Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 04:37
kontakt
CAVATINA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 18 129,00
---
29 292,00
61,6%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 162 050,00 160 879,00
-0,7%
191 663,00
19,1%
184 441,00
-3,8%
Zysk (strata) brutto 163 452,00 166 994,00
2,2%
190 995,00
14,4%
190 995,00
0,0%
Zysk (strata) netto 163 472,00 149 107,00
-8,8%
184 515,00
23,7%
184 515,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 748 581,00 896 942,00
19,8%
1 604 822,00
78,9%
1 604 822,00
0,0%
Kapitał własny 537 826,00 681 221,00
26,7%
1 060 493,00
55,7%
1 060 493,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,91 39,16
26,7%
42,59
8,8%
42,59
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,40 8,57
-8,8%
7,41
-13,5%
7,41
0,0%