Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 16:15
kontakt
CAVATINA
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 535,00 16 648,00
23,0%
16 648,00
0,0%
20 797,00
24,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 951,00 17 201,00
-68,7%
17 201,00
0,0%
55 534,00
222,9%
Zysk (strata) brutto 37 395,00 11 371,00
-69,6%
11 371,00
0,0%
18 228,00
60,3%
Zysk (strata) netto 30 273,00 8 900,00
-70,6%
8 900,00
0,0%
14 417,00
62,0%
Amortyzacja 771,00 2 059,00
167,1%
2 059,00
0,0%
3 502,00
70,1%
Aktywa 2 699 272,00 2 855 742,00
5,8%
2 855 742,00
0,0%
2 514 826,00
-11,9%
Kapitał własny 1 084 164,00 1 093 059,00
0,8%
1 093 059,00
0,0%
1 107 443,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,60 42,95
0,8%
42,95
0,0%
43,56
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,19 0,35
-70,6%
0,35
0,0%
0,57
62,0%