Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 20:44
kontakt
CAVATINA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 555,00 18 528,00
-46,4%
30 183,00
62,9%
30 183,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 908,00 106 579,00
127,2%
72 152,00
-32,3%
72 152,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 18 355,00 109 009,00
493,9%
48 766,00
-55,3%
48 766,00
0,0%
Zysk (strata) netto 13 648,00 88 512,00
548,5%
39 173,00
-55,7%
39 173,00
0,0%
Amortyzacja 564,00 1 625,00
188,1%
2 830,00
74,2%
2 830,00
0,0%
Aktywa 0,00 1 780 372,00
---
2 855 742,00
60,4%
2 855 742,00
0,0%
Kapitał własny 0,00 758 047,00
---
1 093 059,00
44,2%
1 093 059,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 43,57
---
42,95
-1,4%
42,95
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 5,09
548,9%
1,54
-69,7%
1,54
0,0%