Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 15:13
kontakt
CAVATINA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 9 465,00
---
36 972,00
290,6%
34 821,00
-5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 352,00 80 702,00
425,7%
46 649,00
-42,2%
20 481,00
-56,1%
Zysk (strata) brutto 15 436,00 81 238,00
426,3%
44 879,00
-44,8%
-5 052,00
---
Zysk (strata) netto 14 959,00 79 337,00
430,4%
42 757,00
-46,1%
279,00
-99,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 0,00 1 095 221,00
---
1 803 027,00
64,6%
1 857 624,00
3,0%
Kapitał własny 0,00 760 558,00
---
1 103 250,00
45,1%
1 095 634,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 43,72
---
43,35
-0,8%
43,09
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 4,56
430,2%
1,68
-63,2%
0,01
-99,3%