Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:21
kontakt
CAVATINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104 178,00 0,00
---
29 692,00
---
Zysk (strata) brutto 107 628,00 0,00
---
30 154,00
---
Zysk (strata) netto 108 775,00 0,00
---
29 874,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 896 942,00 1 095 221,00
22,1%
1 380 940,00
26,1%
Kapitał własny 681 221,00 760 558,00
11,6%
984 487,00
29,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,16 43,72
11,6%
39,54
-9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,25 0,00
---
1,20
---