Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 22:33
kontakt
GENXONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 319,00 1 989,00
-72,8%
275,00
-86,2%
1 004,00
265,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 442,00 -315,00
---
-825,00
---
-1 100,00
---
Zysk (strata) brutto 2 428,00 -256,00
---
-630,00
---
-913,00
---
Zysk (strata) netto 1 924,00 -208,00
---
-483,00
---
-753,00
---
Amortyzacja 380,00 391,00
2,9%
391,00
0,0%
383,00
-2,0%
Aktywa 26 903,00 25 453,00
-5,4%
20 287,00
-20,3%
19 775,00
-2,5%
Kapitał własny 23 427,00 19 924,00
-15,0%
19 441,00
-2,4%
18 688,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---