Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 19:49
kontakt
STARWARD
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 644,00 644,00
0,0%
903,00
40,2%
1 255,00
39,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -606,00 -606,00
---
-631,00
---
-871,00
---
Zysk (strata) brutto -595,00 -595,00
---
-635,00
---
-878,00
---
Zysk (strata) netto -595,00 -595,00
---
-635,00
---
-878,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
27,00
80,0%
25,00
-7,4%
Aktywa 7 624,00 7 624,00
0,0%
9 105,00
19,4%
8 264,00
-9,2%
Kapitał własny 7 105,00 7 105,00
0,0%
8 647,00
21,7%
6 405,00
-25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84 3,84
0,0%
4,61
19,9%
3,41
-25,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,32
---
-0,34
---
-0,47
---