Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 11:49
kontakt
ATOMJELLY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 262,00 140,00
-46,6%
87,00
-37,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17,00 -81,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) brutto 15,00 -77,00
---
-69,00
---
Zysk (strata) netto 15,00 -77,00
---
-69,00
---
Amortyzacja 10,00 9,00
-10,0%
9,00
0,0%
Aktywa 2 610,00 2 527,00
-3,2%
2 443,00
-3,3%
Kapitał własny 2 602,00 2 504,00
-3,8%
2 435,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,97
-3,8%
0,94
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,03
---
-0,03
---