Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:30
kontakt
OVIDWORKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 304,00
1 688,2%
223,00
-26,6%
422,00
89,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 030,00 507,00
---
-175,00
---
26,00
---
Zysk (strata) brutto -1 035,00 509,00
---
-172,00
---
21,00
---
Zysk (strata) netto -1 035,00 509,00
---
-172,00
---
21,00
---
Amortyzacja 273,00 273,00
0,0%
273,00
0,0%
273,00
0,0%
Aktywa 2 435,00 2 659,00
9,2%
2 619,00
-1,5%
2 795,00
6,7%
Kapitał własny 1 109,00 1 625,00
46,5%
1 453,00
-10,6%
1 474,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,15
45,2%
0,14
-10,6%
0,14
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,05
---
-0,02
---
0,00
---