Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 01:43
kontakt
OVIDWORKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 304,00 223,00
-26,6%
422,00
89,2%
152,00
-64,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 507,00 -175,00
---
26,00
---
-209,00
---
Zysk (strata) brutto 509,00 -172,00
---
21,00
---
-231,00
---
Zysk (strata) netto 509,00 -172,00
---
21,00
---
-231,00
---
Amortyzacja 273,00 273,00
0,0%
273,00
0,0%
273,00
0,0%
Aktywa 2 659,00 2 619,00
-1,5%
2 795,00
6,7%
3 175,00
13,6%
Kapitał własny 1 625,00 1 453,00
-10,6%
1 474,00
1,4%
1 243,00
-15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-10,6%
0,14
1,5%
0,12
-15,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,02
---
0,00
---
-0,02
---