Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 05:44
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 026,00 927,00
-9,6%
964,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 225,00
---
232,00
3,1%
Zysk (strata) brutto -30,00 241,00
---
223,00
-7,5%
Zysk (strata) netto 42,00 187,00
345,2%
204,00
9,1%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 904,00 4 729,00
21,1%
5 043,00
6,6%
Kapitał własny 3 581,00 3 768,00
5,2%
3 971,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,94
5,3%
0,99
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
327,3%
0,05
8,5%