Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 20:54
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 130,00 891,00
-21,2%
729,00
-18,2%
992,00
36,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126,00 85,00
-32,5%
-3 591,00
---
340,00
---
Zysk (strata) brutto 97,00 86,00
-11,3%
-3 604,00
---
340,00
---
Zysk (strata) netto 4,00 132,00
3 200,0%
-3 847,00
---
317,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 222,00 9 258,00
0,4%
1 706,00
-81,6%
2 038,00
19,5%
Kapitał własny 4 715,00 4 848,00
2,8%
1 000,00
-79,4%
1 318,00
31,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 1,21
2,8%
0,25
-79,4%
0,33
31,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
3 200,0%
-0,96
---
0,08
---