Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 02:18
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 148,00 768,00
-33,1%
924,00
20,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 281,00 -162,00
---
110,00
---
Zysk (strata) brutto 293,00 -150,00
---
147,00
---
Zysk (strata) netto 288,00 -177,00
---
140,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 5 382,00 5 647,00
4,9%
6 244,00
10,6%
Kapitał własny 4 260,00 4 083,00
-4,2%
4 223,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,02
-4,1%
1,06
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,04
---
0,04
---