Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 12:23
kontakt
POLYSLASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 375,00 296,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43,00 22,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto 35,00 22,00
-37,1%
Zysk (strata) netto 35,00 18,00
-48,6%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 4 079,00 4 048,00
-0,8%
Kapitał własny 3 290,00 3 318,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,34
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-50,0%