Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 16:04
kontakt
GAMEOPS
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 442,00 9 731,00
30,8%
9 889,00
1,6%
11 297,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 546,00 1 876,00
243,6%
2 034,00
8,4%
1 250,00
-38,5%
Zysk (strata) brutto 511,00 2 598,00
408,4%
3 644,00
40,3%
592,00
-83,8%
Zysk (strata) netto 40,00 2 469,00
6 072,5%
3 341,00
35,3%
751,00
-77,5%
Amortyzacja 363,00 450,00
24,0%
217,00
-51,8%
268,00
23,5%
Aktywa 18 298,00 20 494,00
12,0%
22 839,00
11,4%
23 483,00
2,8%
Kapitał własny 17 682,00 19 045,00
7,7%
20 008,00
5,1%
17 460,00
-12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,30 3,51
6,3%
3,64
3,6%
3,18
-12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,46
6 400,0%
0,61
33,6%
0,14
-77,5%