Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 14:25
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 462,00 3 157,00
28,2%
2 541,00
-19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 014,00 -274,00
---
922,00
---
Zysk (strata) brutto 1 501,00 -141,00
---
1 364,00
---
Zysk (strata) netto 1 295,00 20,00
-98,5%
1 324,00
6 520,0%
Amortyzacja 75,00 185,00
146,7%
57,00
-69,2%
Aktywa 20 603,00 20 494,00
-0,5%
21 994,00
7,3%
Kapitał własny 18 318,00 19 045,00
4,0%
20 369,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,38 3,51
4,0%
3,76
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,00
-98,3%
0,24
6 000,0%