Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:19
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 831,00 1 870,00
2,1%
2 243,00
19,9%
2 462,00
9,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 642,00 503,00
-21,7%
634,00
26,0%
1 014,00
59,9%
Zysk (strata) brutto 487,00 903,00
85,4%
336,00
-62,8%
1 501,00
346,7%
Zysk (strata) netto 283,00 881,00
211,3%
272,00
-69,1%
1 295,00
376,1%
Amortyzacja 89,00 95,00
6,7%
95,00
0,0%
75,00
-21,1%
Aktywa 18 298,00 19 242,00
5,2%
19 425,00
1,0%
20 603,00
6,1%
Kapitał własny 17 682,00 18 562,00
5,0%
17 015,00
-8,3%
18 318,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,30 3,47
5,0%
3,18
-8,4%
3,38
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,16
211,3%
0,05
-69,1%
0,24
368,6%