Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 23:46
kontakt
MILTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 40,00
---
73,00
82,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -230,00 -328,00
---
-183,00
---
Zysk (strata) brutto -231,00 -330,00
---
-183,00
---
Zysk (strata) netto -231,00 -330,00
---
-183,00
---
Amortyzacja 89,00 75,00
-15,7%
69,00
-8,0%
Aktywa 6 910,00 9 449,00
36,7%
7 392,00
-21,8%
Kapitał własny 2 431,00 2 263,00
-6,9%
1 849,00
-18,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,15
-7,0%
0,12
-18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,01
---