Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.20, godz. 06:56
kontakt
MILTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73,00 286,00
291,8%
42,00
-85,3%
139,00
231,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -183,00 -100,00
---
-96,00
---
19,00
---
Zysk (strata) brutto -183,00 -107,00
---
-96,00
---
19,00
---
Zysk (strata) netto -183,00 -107,00
---
-96,00
---
19,00
---
Amortyzacja 69,00 69,00
0,0%
3,00
-95,7%
48,00
1 500,0%
Aktywa 7 392,00 6 998,00
-5,3%
7 865,00
12,4%
7 965,00
1,3%
Kapitał własny 1 849,00 1 741,00
-5,8%
1 650,00
-5,2%
1 670,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-5,9%
0,11
-5,4%
0,11
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
0,00
---