Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 01:53
kontakt
PYRAMID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 884,00 919,00
4,0%
827,00
-10,0%
1 847,00
123,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 -21,00
---
80,00
---
785,00
881,2%
Zysk (strata) brutto 37,00 -21,00
---
22,00
---
873,00
3 868,2%
Zysk (strata) netto 37,00 -54,00
---
22,00
---
873,00
3 868,2%
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
9,00
0,0%
9,00
0,0%
Aktywa 4 695,00 4 715,00
0,4%
5 049,00
7,1%
6 480,00
28,3%
Kapitał własny 3 317,00 3 263,00
-1,6%
3 285,00
0,7%
4 158,00
26,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,69 2,65
-1,6%
2,67
0,7%
3,38
26,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,04
---
0,02
---
0,71
3 838,9%