Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 07:48
kontakt
SPYROSOFT
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 173 428,00 173 839,00
0,2%
331 453,00
90,7%
416 109,00
25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 062,00 25 678,00
11,3%
45 103,00
75,6%
30 930,00
-31,4%
Zysk (strata) brutto 22 991,00 26 021,00
13,2%
43 745,00
68,1%
23 565,00
-46,1%
Zysk (strata) netto 14 679,00 17 000,00
15,8%
26 734,00
57,3%
19 708,00
-26,3%
Amortyzacja 6 338,00 6 115,00
-3,5%
8 635,00
41,2%
11 084,00
28,4%
Aktywa 82 821,00 82 681,00
-0,2%
165 739,00
100,5%
198 517,00
19,8%
Kapitał własny 38 103,00 38 552,00
1,2%
64 033,00
66,1%
83 980,00
31,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,69 35,69
0,0%
58,74
64,6%
77,04
31,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,75 13,75
0,0%
24,52
78,4%
18,08
-26,3%