Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 23:14
kontakt
SPYROSOFT
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 78 736,00 116 862,00
48,4%
177 241,00
51,7%
209 796,00
18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 044,00 14 117,00
27,8%
16 302,00
15,5%
10 582,00
-35,1%
Zysk (strata) brutto 10 801,00 14 646,00
35,6%
16 182,00
10,5%
9 993,00
-38,2%
Zysk (strata) netto 8 667,00 11 556,00
33,3%
12 600,00
9,0%
11 124,00
-11,7%
Amortyzacja 1 111,00 1 789,00
61,0%
2 503,00
39,9%
3 089,00
23,4%
Aktywa 26 581,00 42 913,00
61,4%
82 865,00
93,1%
102 398,00
23,6%
Kapitał własny 13 382,00 24 940,00
86,4%
37 540,00
50,5%
48 665,00
29,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,54 23,36
86,4%
34,44
47,4%
44,64
29,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,12 10,82
33,3%
11,56
6,8%
10,20
-11,7%