Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:46
kontakt
SPYROSOFT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 163,00 79 232,00
51,9%
105 475,00
33,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 034,00 6 885,00
14,1%
4 918,00
-28,6%
Zysk (strata) brutto 6 665,00 7 061,00
5,9%
5 123,00
-27,4%
Zysk (strata) netto 5 407,00 5 637,00
4,3%
4 225,00
-25,0%
Amortyzacja 826,00 1 122,00
35,8%
1 541,00
37,3%
Aktywa 36 074,00 71 839,00
99,1%
86 144,00
19,9%
Kapitał własny 18 789,00 30 577,00
62,7%
41 765,00
36,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,60 28,64
62,7%
38,31
33,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,06 5,28
4,2%
3,88
-26,6%