Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 10:02
kontakt
SPYROSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 450,00 37 426,00
8,6%
41 806,00
11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 414,00 3 484,00
-21,1%
3 401,00
-2,4%
Zysk (strata) brutto 4 530,00 4 344,00
-4,1%
2 718,00
-37,4%
Zysk (strata) netto 3 533,00 3 465,00
-1,9%
2 172,00
-37,3%
Amortyzacja 500,00 490,00
-2,0%
632,00
29,0%
Aktywa 42 913,00 49 525,00
15,4%
71 839,00
45,1%
Kapitał własny 24 940,00 28 406,00
13,9%
30 577,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,36 26,61
13,9%
28,64
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,31 3,25
-1,9%
2,03
-37,3%