Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 17:17
kontakt
PLANTWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 290,00 1 427,00
10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -249,00 41,00
---
Zysk (strata) brutto -327,00 -45,00
---
Zysk (strata) netto -284,00 -37,00
---
Amortyzacja 23,00 21,00
-8,7%
Aktywa 9 662,00 8 432,00
-12,7%
Kapitał własny 924,00 1 894,00
105,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,59
-8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,01
---