Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 13:59
kontakt
DRAGEUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 498,00 643,00
29,1%
377,00
-41,4%
363,00
-3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47,00 51,00
8,5%
75,00
47,1%
2,00
-97,3%
Zysk (strata) brutto 23,00 51,00
121,7%
34,00
-33,3%
45,00
32,4%
Zysk (strata) netto 59,00 51,00
-13,6%
34,00
-33,3%
39,00
14,7%
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
2,00
-71,4%
2,00
0,0%
Aktywa 1 128,00 1 313,00
16,4%
1 348,00
2,7%
1 482,00
9,9%
Kapitał własny 877,00 928,00
5,8%
962,00
3,7%
1 001,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,44
5,7%
0,46
3,6%
0,48
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-14,3%
0,02
-33,3%
0,02
12,5%