Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:11
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 791,00 907,00
14,7%
797,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00 22,00
---
130,00
490,9%
Zysk (strata) brutto 109,00 40,00
-63,3%
211,00
427,5%
Zysk (strata) netto 49,00 40,00
-18,4%
211,00
427,5%
Amortyzacja 232,00 235,00
1,3%
236,00
0,4%
Aktywa 9 135,00 8 845,00
-3,2%
9 482,00
7,2%
Kapitał własny 7 962,00 7 377,00
-7,3%
8 150,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,43 5,03
-7,3%
5,56
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
-18,2%
0,14
433,3%