Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 20:26
kontakt
SELVITA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 443,00 30 443,00
0,0%
137 356,00
351,2%
310 921,00
126,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 954,00 5 375,00
35,9%
14 974,00
178,6%
21 280,00
42,1%
Zysk (strata) brutto 3 473,00 4 894,00
40,9%
14 283,00
191,8%
16 264,00
13,9%
Zysk (strata) netto 5 523,00 5 523,00
0,0%
17 998,00
225,9%
14 899,00
-17,2%
Amortyzacja 2 630,00 2 630,00
0,0%
13 526,00
414,3%
27 488,00
103,2%
Aktywa 90 887,00 90 887,00
0,0%
218 796,00
140,7%
466 592,00
113,3%
Kapitał własny 41 231,00 44 220,00
7,2%
147 298,00
233,1%
196 870,00
33,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,56 2,56
0,0%
8,02
213,2%
10,72
33,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,0%
0,98
186,0%
0,81
-17,2%