Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 05:44
kontakt
SELVITA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 527,00 17 527,00
0,0%
79 978,00
356,3%
111 238,00
39,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -443,00 -443,00
---
-1 645,00
---
10 999,00
---
Zysk (strata) brutto -623,00 -623,00
---
9 770,00
---
11 794,00
20,7%
Zysk (strata) netto 63,00 63,00
0,0%
10 850,00
17 122,2%
12 646,00
16,6%
Amortyzacja 439,00 439,00
0,0%
3 479,00
692,5%
4 286,00
23,2%
Aktywa 33 956,00 33 956,00
0,0%
139 535,00
310,9%
258 439,00
85,2%
Kapitał własny 14 481,00 17 470,00
20,6%
113 687,00
550,8%
126 570,00
11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,90
0,0%
6,19
588,2%
6,90
11,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,59
14 675,0%
0,69
16,6%