Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 04:30
kontakt
SELVITA
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 93 478,00 102 007,00
9,1%
102 007,00
0,0%
106 941,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 319,00 6 210,00
-1,7%
7 651,00
23,2%
14 734,00
92,6%
Zysk (strata) brutto 4 868,00 5 506,00
13,1%
6 947,00
26,2%
11 092,00
59,7%
Zysk (strata) netto 4 894,00 3 719,00
-24,0%
5 317,00
43,0%
8 993,00
69,1%
Amortyzacja 8 852,00 9 237,00
4,3%
9 237,00
0,0%
9 776,00
5,8%
Aktywa 486 425,00 493 276,00
1,4%
493 276,00
0,0%
529 909,00
7,4%
Kapitał własny 214 662,00 231 610,00
7,9%
231 610,00
0,0%
253 125,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,70 12,62
7,9%
12,62
0,0%
13,79
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,20
-24,0%
0,20
0,0%
0,49
141,4%