Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 11:05
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 769,00 34 591,00
12,4%
39 516,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 562,00 1 556,00
176,9%
6 657,00
327,8%
Zysk (strata) brutto -743,00 21 429,00
---
3 307,00
-84,6%
Zysk (strata) netto -441,00 21 189,00
---
4 248,00
-80,0%
Amortyzacja 1 564,00 1 689,00
8,0%
1 748,00
3,5%
Aktywa 261 316,00 288 759,00
10,5%
293 161,00
1,5%
Kapitał własny 126 129,00 147 318,00
16,8%
151 566,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,87 8,03
16,8%
8,26
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 1,15
---
0,23
-80,0%