Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 03:49
kontakt
SELVITA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 38 114,00
---
48 143,00
26,3%
65 360,00
35,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -942,00
---
1 745,00
---
2 118,00
21,4%
Zysk (strata) brutto -1,00 -670,00
---
25,00
---
20 686,00
82 644,0%
Zysk (strata) netto -1,00 -589,00
---
625,00
---
20 748,00
3 219,7%
Amortyzacja 0,00 1 548,00
---
1 851,00
19,6%
3 253,00
75,7%
Aktywa 2 987,00 129 879,00
4 248,1%
264 221,00
103,4%
288 759,00
9,3%
Kapitał własny 2 987,00 102 247,00
3 323,1%
114 549,00
12,0%
147 318,00
28,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,47 5,57
---
6,24
12,0%
8,03
28,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,47 -0,03
---
0,03
---
1,13
3 223,5%