Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 07:02
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 212,00 27 068,00
7,4%
36 027,00
33,1%
30 769,00
-14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 063,00 2 440,00
18,3%
6 814,00
179,3%
562,00
-91,8%
Zysk (strata) brutto 3 842,00 5 329,00
38,7%
6 440,00
20,8%
-743,00
---
Zysk (strata) netto 3 773,00 5 389,00
42,8%
6 632,00
23,1%
-441,00
---
Amortyzacja 959,00 1 140,00
18,9%
1 295,00
13,6%
1 564,00
20,8%
Aktywa 264 221,00 271 093,00
2,6%
258 439,00
-4,7%
261 316,00
1,1%
Kapitał własny 114 549,00 119 938,00
4,7%
126 570,00
5,5%
126 129,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,24 6,53
4,7%
6,90
5,5%
6,87
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,29
42,7%
0,36
22,8%
-0,02
---