Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 14:59
kontakt
KLABATER
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 819,00 5 164,00
-11,3%
4 259,00
-17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 173,00 303,00
-74,2%
-319,00
---
Zysk (strata) brutto 1 195,00 350,00
-70,7%
-245,00
---
Zysk (strata) netto 966,00 364,00
-62,3%
-205,00
---
Amortyzacja 22,00 38,00
72,7%
97,00
155,3%
Aktywa 6 375,00 7 557,00
18,5%
10 929,00
44,6%
Kapitał własny 5 332,00 5 696,00
6,8%
8 070,00
41,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 0,83
6,8%
1,02
23,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,05
-62,4%
-0,03
---