Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:19
kontakt
KLABATER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 190,00 859,00
-27,8%
1 197,00
39,3%
1 182,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -100,00 -104,00
---
63,00
---
17,00
-73,0%
Zysk (strata) brutto -162,00 -66,00
---
40,00
---
46,00
15,0%
Zysk (strata) netto -195,00 -15,00
---
46,00
---
46,00
0,0%
Amortyzacja 18,00 23,00
27,8%
24,00
4,3%
25,00
4,2%
Aktywa 7 557,00 7 610,00
0,7%
8 020,00
5,4%
8 010,00
-0,1%
Kapitał własny 5 696,00 5 681,00
-0,3%
5 727,00
0,8%
5 751,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,83
-0,2%
0,83
0,8%
0,84
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,00
---
0,01
---
0,01
0,0%