Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 12:34
kontakt
DBENERGY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 543,00 25 519,00
54,3%
30 145,00
18,1%
78 694,00
161,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 225,00 3 964,00
223,6%
4 328,00
9,2%
11 632,00
168,8%
Zysk (strata) brutto 1 037,00 3 798,00
266,2%
4 059,00
6,9%
10 380,00
155,7%
Zysk (strata) netto 792,00 3 099,00
291,3%
3 420,00
10,4%
8 412,00
146,0%
Amortyzacja 364,00 548,00
50,5%
655,00
19,5%
753,00
15,0%
Aktywa 21 569,00 22 840,00
5,9%
33 648,00
47,3%
84 828,00
152,1%
Kapitał własny 7 007,00 10 083,00
43,9%
13 343,00
32,3%
21 759,00
63,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,29 3,29
43,9%
4,36
32,3%
7,11
63,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 1,01
290,7%
1,12
10,4%
2,75
146,0%