Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 07:39
kontakt
DBENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 466,00 9 466,00
0,0%
15 879,00
67,7%
14 777,00
-6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 057,00 3 057,00
0,0%
1 076,00
-64,8%
1 699,00
57,9%
Zysk (strata) brutto 1 286,00 1 286,00
0,0%
1 504,00
17,0%
1 330,00
-11,6%
Zysk (strata) netto 1 286,00 1 286,00
0,0%
239,00
-81,4%
403,00
68,6%
Amortyzacja 195,00 195,00
0,0%
195,00
0,0%
201,00
3,1%
Aktywa 90 031,00 90 031,00
0,0%
90 892,00
1,0%
91 267,00
0,4%
Kapitał własny 23 045,00 23 045,00
0,0%
23 284,00
1,0%
23 687,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,53 7,53
0,0%
7,60
1,0%
7,74
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,42
0,0%
0,08
-81,4%
0,13
69,2%