Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:54
kontakt
DBENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 503,00 20 665,00
725,6%
34 096,00
65,0%
9 466,00
-72,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 371,00 4 620,00
---
7 383,00
59,8%
3 057,00
-58,6%
Zysk (strata) brutto -1 569,00 4 073,00
---
7 177,00
76,2%
1 286,00
-82,1%
Zysk (strata) netto -1 947,00 3 874,00
---
5 806,00
49,9%
1 286,00
-77,9%
Amortyzacja 176,00 198,00
12,5%
200,00
1,0%
195,00
-2,5%
Aktywa 45 933,00 58 994,00
28,4%
84 828,00
43,8%
90 031,00
6,1%
Kapitał własny 11 195,00 15 782,00
41,0%
21 759,00
37,9%
23 045,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,66 5,16
41,0%
7,11
37,9%
7,53
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,64 1,26
---
1,90
49,9%
0,42
-77,8%